Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

Priprema terena i naručivanje tepih trave

Kvalitetna priprema terena za postavljane tepih trave podrazumeva uništavanje korovskih biljaka, usitnjavanje i eventualno đubrenje zemljišta. izbacivanje većih grudvi zemlje i otpada, nasipanje kvalitetne zemlje ili peska ako je neophodno, valjanjem ili nabijanjem terena i nivelisanjem. Uništavanje korova herbicidima odraditi dve-tri nedelje pre naručivanja i postavljanja travnog busena. Sledeća faza freziranje ili nasipanje nove zemlje i valjanje odnosno nabijanje terena kako bi se dobila tvrda podloga na kojoj se postavlja tepih  trava. Iznivelisati teren tako da visina kod ivica staza i ivicnjaka bude za 2 cm niza kako bi travnjak nakon postavljanja tepih trave bio u visini sa stazama a NIKAKO IZNAD.

Merenje potrebne kvadrature pre naručivanja tepih trave je takođe neophodno odraditi tako da se izmerena kvadratura poveca za 5% do 10% u zavisnosti od oblika terena - polukruzi. ostri uglovi, odnosno za kolicinu koja moze da bude otpad.

  • Tepih trava-travni busen  se isporučuje u roku od 48 sati od naručivanja.
  • Tepih trava-travni busen  koji se isporučuje se skida tog dana tako da dobijate prvoklasni busen koji je neophodno postaviti u roku od 48 sati.
  • Tepih trava se isporucuje u rolnama sirine 30cm a dužine 80cm.
  • Isporuka tepih trave-travnog busena je moguća sa našim ili vašim prevozom do bilo kog mesta u Srbiji.
  • Prilikom naše isporuke tepih trave cena prevoza zavisi od potrebne kvadrature i od udaljenosti isporuke.
  • Video o pripremi terena i postavljanju tepih trave možete videti na web adesi
  • www.youtube.com/user/tepihtrava