Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

Mere održavanja travnjaka

Mere održavanja travnjaka. Bez obzira da li je travnjak formiran setvom ili postavljanjem tepih trave redovne mere održavanja travnjaka su: košenje, prihrana, aeracija, valjanje i zalivanje.

    • Košenje

Košenje travnjaka se vrši 1-2 puta nedeljno. Učestalost i visina košenja zavisi od vrste trave. Travnjak se najčešće kosi kad dostigne visinu 8-10 cm. Prvo košenje nakon zasnivanja je posle dva meseca. Pri prvom košenju noževi moraju biti dobro naošterni da bi se izbeglo čupanje mlade trave. Ako se previše nisko kosi trava se teže obnavlja, a u toku leta može stradati od suše. Prilikom košenja preporučuje se otklanjanje otkosa sa travnjaka, dok se otkos zadnjeg jesenjeg košenja ostavlja na travnjaku radi nakupljanja hranljivih materija.

    • Prihrana

Prihrana je jedna od najvažnijih mera održavanja travnjaka koja se nikako nesme izostaviti. Čestim košenjem travnjaka smanjuje se fotosinteza biljaka i u tom slučaju taj nedostatak u ishrani nadoknađujemo prihranom. Prihrana travnjaka se vrši 2-3 puta godišnje sa količnom od 30-50 gr/m2 fosfornog đubriva ili 10-20 gr/m2 azotnog đubriva. Prihrana se najčešće vrši početkom proleća i u toku jeseni. Jesenje đubrenje se vrši kalijumovim đubrivom radi boljeg prezimljavanja travnjaka.

NAPOMENA: prihranu ne treba vršiti za vreme jakih vrućina i po vetrovitom vremenu. Obavezno posle prihranjivanja treba obaviti zalivanje.

    • Aeracija

Aeracija ( provetravanje ) je mera koja se sprovodi u cilju postizanja što boljeg kvaliteta travnjaka. Aeracija se vrši specijalnom mašinom koja "čupa" staru, požutelu travu i razbija pokoricu kako bi koren postojeće trave mogao što bolje da se razvija. Ovom merom poboljšavamo bokorenje trave, a samim tim dobija se kompaktan travnjak. Ova mera se najčešće vrši u proleće i u jesen, nakon čega se obavezno radi prihrana i podsejavanje.

    • Valjanje

Valjanje zemljišta se vrši kod same setve i kad trava naraste 2 mm da bi učvrstili mladu travu koja je izašla klijanjem. Valjanje nakon setve se vrši laganim valjkom da bi pritisnuli seme uz setvenu posteljicu da bi uspostavili kapilaritet semena sa zemljištem, jer bi u suprotnom došlo do isušivanja semena.

    • Zalivanje

Da bi se travnjak održao u dobrom stanju neophodno je vršiti pravovremeno zalivanje. Količina vode i vreme zalivanja zavisi od spoljašnih uslova. U toku letnjeg perioda treba zalivati češće i u tom periodu zalivanje se vrši u jutarnjim ili večernjim satima.

NAPOMENA : prilikom zalivanja treba voditi računa o količini vode kako nebi došlo do prevlaživanja, što ima za posledicu stvaranje mahovine i truljenje korena, a samim tim i gubitka travnjaka.

Tepih trava