Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 1 - 18 od 60

Castanea Sativa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Salix matsudana tortuosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Morus alba Globosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Caragana arborescens Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus rubra

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Gleditsia triacanthos

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Ulmus Jacqueline Hillier

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer platanoides

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Kiku Shidare

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus Columnaris

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sorbus aria

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer dasycarpum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus fruticosa Globosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Caragana arborescens Walker

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Robinia pseudoacacia Casque Rouge

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Koelreuteria paniculata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Zelkova carpinifolia

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer platanoides Crimson King

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu