Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 1 - 18 od 60

Salix matsudana tortuosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus Columnaris

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus robur fastigiata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Gleditsia triacanthos

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer dasycarpum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer campestre

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus triloba

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus subhirtella Umbraculifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus subhirtella Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus cerasifera Nigra

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Amanogawa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum Atropurpureum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Catalpa bignonioides

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Aesculus hippocastanum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Caragana arborescens Walker

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Fraxinus excelsior Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu