Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 37 - 54 od 60

Prunus fruticosa Globosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Amanogawa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Kanzan

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Kiku Shidare

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Royal Burgundy

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus subhirtella Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus subhirtella Umbraculifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus triloba

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus robur fastigiata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus rubra

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Robinia hispida Rosea

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Robinia pseudoacacia Casque Rouge

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Robinia pseudoacacia Umbraculifera

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Salix caprea Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Salix integra Flamingo

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Salix matsudana tortuosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sophora japonica Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sorbus aria

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu