Šta sve možete naći u rasadniku

Rasadnici su uređene površine zemljišta na kojima se vrši gajenja sadnica za dalje rasađivanje. Osnovni zadatak rasadnika ukrasnog drveća i žbunja je proizvodnja zdravih i vitalnih sadnica sa pravilno oformljenim svim elemetnima jedne biljke. 

Rasadnik poseduje sve što Vam je potrebno za uređenje dvorišta i bašte, za sađenje voća, za sađenje ukrasnog drveća i slično.

U našem rasadniku možete naći pozamašan broj različitih vrsta sadnica: