Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 1 - 18 od 60

Catalpa bignonioides Nana

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sophora japonica Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Morus alba Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Betula pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus robur fastigiata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Fraxinus excelsior Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Ginkgo biloba

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum Atropurpureum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Kanzan

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Castanea Sativa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Salix matsudana tortuosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Morus alba Globosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Caragana arborescens Pendula

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus rubra

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Gleditsia triacanthos

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Ulmus Jacqueline Hillier

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer platanoides

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Prunus serrulata Kiku Shidare

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu