Rasadnik Pavlović 11300 Smederevo | 063/7763-980 i 026/6610-40 

5. Lišćari

REZULTAT 1 - 18 od 60

Salix matsudana tortuosa

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Corylus colurna

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Ginkgo biloba

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Koelreuteria paniculata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer palmatum Atropurpureum

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Catalpa bignonioides

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Carpinus betulus Columnaris

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer pseudoplatanus

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Sorbus aucuparia

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus robur fastigiata

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Platanus acerifolia

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Quercus rubra

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Fraxinus excelsior

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Acer negundo

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Gleditsia triacanthos

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu

Ulmus Jacqueline Hillier

Trenutni nivo zaliha
Detalji o proizvodu